Zoek het avontuur op! Daar zijn onze bussen uitermate geschikt voor. We zijn ons bewust van het feit dat er, zelfs bij normaal gebruik, dingetjes beschadigd kunnen raken. Dat overkomt ons zelf. Kleine beschadigingen aan het interieur zijn acceptabel. Aan het eind van het seizoen geven we de bussen weer een nieuw likje verf en werken we alles weer netjes bij. Probeer de bus wel met liefde te behandelen. Dingen die kapot gegaan zijn, kun je zelf vast herstellen als dit mogelijk is. En geef even door als er iets ernstigers gebeurd is, we kunnen dan anticiperen op reparatie.

Lees de AVW goed door! Onze voorwaarden zijn bedoeld om de risico’s voor onszelf maar ook voor onze huurders zoveel mogelijk te beperken.

ALGEMENE VOORWAARDEN STOERE CAMPER VOF   

 

1. De verhuurder

1a) De verhuurder dient de gehuurde kampeerauto aan het begin van de huurperiode schoon, met overeengekomen inventaris, gevulde brandstoftank en lege vuilwatertank, aan huurder ter beschikking te stellen.

1b) Het wegens overmacht niet ter beschikking stellen van een kampeerauto geeft huurder nooit recht op een schadevergoeding van de verhuurder. In dit geval kunnen verhuurder en huurder wel samen een aangepaste huurovereenkomst maken, bijvoorbeeld voor een latere levering, kortere huurperiode of andere kampeerauto.

1c) De kampeerauto’s zijn goedgekeurd middels de Algemene Periodieke Keuring. De kampeerauto’s die worden verhuurd voldoen derhalve aan de veiligheidseisen die daaraan van overheidswege worden gesteld. Stoere Camper wijst er echter op dat de verhuurde kampeerauto’s oldtimers zijn en dat huurder daarmee rekening dient te houden bij het gebruik. De huurder ontvangt een gedetailleerde omschrijving van de mogelijkheden en beperkingen van de gehuurde kampeerauto.

1d) De verhuurder geeft voor vertrek duidelijke instructies over het gebruik van de gehuurde kampeerauto. Verhuurder verschaft huurder de kampeerauto met bijbehorende voertuig- en verzekeringsdocumenten (WA verzekering), sleutels en reservesleutels.

1e) Verhuurder neemt voor aanvang van de huurperiode de technische staat van het voertuig met huurder door. Het formulier ‘Technische Staat Voertuig/ Inventaris’ wordt door beiden ondertekend.

1f) In geval van slecht huurderschap en/of wanprestatie van de huurder is de verhuurder ten allen tijde gerechtigd de kampeerauto terug te halen bij de huurder. Verhuurder is in dat geval geen schadevergoeding aan huurder verschuldigd.

1g) De verhuurder heeft het recht een van de andere campers als vervanging voor de gereserveerde camper te leveren. 


2. De huurder

2a) De huurder en eventuele medebestuurder(s) dienen minimaal 2 jaar over een geldig EU rijbewijs (categorie B) te beschikken.

2b) De huurder en eventuele medebestuurder(s) moeten een kopie van hun EU rijbewijs meesturen met het formulier: ‘Huurovereenkomst’. Het kopie wordt bewaard in de administratie van Stoere Camper. Alleen opgegeven medebestuurders (tot maximaal 3 personen) mogen na het inleveren van een kopie van hun rijbewijs de kampeerauto besturen. Schade veroorzaakt door anderen wordt volledig op de huurder verhaald.

2c) De kampeerauto mag niet aan derden in gebruik worden gegeven of verhuurd worden.

2d) Huurder verplicht zich zorg te dragen voor het motorisch onderhoud van de kampeerauto tijdens de huurperiode. Hieronder wordt verstaan:

• motorolie peil op vereist niveau houden. Regelmatig controleren

• koelvloeistof peil op vereist niveau houden. Regelmatig controleren

• tanken van de juiste brandstof, namelijk diesel

2e) De huurder is verantwoordelijk voor het motorisch onderhoud tijdens de huurperiode. Bij motorschade die ontstaan is door nalatigheid betreffende het motorisch onderhoud, of door oneigenlijk gebruik van de kampeerauto wordt de huurder hiervoor volledig aansprakelijk gehouden. Zie ook artikel 5: Schade / Eigen Risico.

2f) In de kampeerauto mag voorin gerookt worden mits voor goede ventilatie gezorgd wordt (ramen open). Beschadigingen ontstaan door roken zijn voor rekening van de huurder. Bij stilstand van de kampeerauto mag binnen alleen uit een raam of deur gerookt worden. Achterin de camper mag niet gerookt worden.

2g) Bij schade aan kampeerauto, inventaris of toebehoren en/of in geval van motorische defecten moet de huurder zo spoedig mogelijk Stoere Camper hiervan op de hoogte stellen.

2h) De huurder krijgt de camper mee met een volle brandstoftank en LPG gastank. Na terugkomst wordt de camper in de directe omgeving van de afleverlocatie door Stoere Camper volgetankt (diesel/LPG). De kosten hiervoor worden met de borg verrekend. De bon hiervan wordt aan de huurder gemaild.

2i) De huurder verklaart dat hij, of iedere andere bestuurder die genoemd is in het huurcontract, tijdens het besturen van de camper niet onder invloed is van alcohol, verdovende- of geneesmiddelen, en over de lichamelijke- en geestelijke gezondheid beschikt die voor het besturen van een voertuig vereist is.

2j) Niet alle plaatsen zijn voorzien van autogordels. Gebruik van zitplaatsen zonder autogordels is geheel op eigen risico van de huurder.

2k) De huurder moet altijd het pedaalslot vastzetten bij het verlaten van de bus. 


3. Boeking en betaling

3a) De boekingsaanvraag dient via de website van Stoere Camper verstuurd te worden. De boekingsaanvraag geeft de intentie van de huurder aan om een overeenkomst aan te gaan met Stoere Camper op basis van de Algemene  Voorwaarden van Stoere Camper.

Na de boekingsaanvraag wordt het formulier: ‘Huurovereenkomst’ per email aan de huurder verzonden. Het formulier dient ingevuld per email of post aan Stoere Camper retour gezonden te worden met aangehecht kopie(en) EU rijbewijs bestuurder(s).

3b) De ‘betaling eerste termijn’ dient binnen 1 week na ontvangst formulier: ‘Huurovereenkomst’ voldaan te zijn. De huurovereenkomst wordt bindend op het moment dat het ondertekende formulier: ‘Huurovereenkomst’ binnen is bij Stoere Camper en de betaling eerste termijn door de huurder is voldaan. Een kopie van de, eveneens door Stoere Camper ondertekende, huurovereenkomst wordt na controle van de gegevens door Stoere Camper per email aan de huurder retour gezonden. 

3c) De betaling tweede termijn plus borg dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huurperiode betaald te zijn. De borg wordt 14 dagen na terugkomst, na aftrek van eventuele schade, kosten en vergoedingen, teruggestort op de bank- of girorekening van de huurder.

3d) Indien de huurovereenkomst binnen zes weken voor de vertrekdatum wordt gesloten is de volledige huursom inclusief de borg ineens verschuldigd. Betaling dient dan volgens de overeengekomen aangepaste betalingstermijn te worden voldaan.


4. Annulering

4a) De huurder dient telefonisch (of schriftelijk) de reservering te annuleren. De annulering is definitief als je een annuleringsbevestiging van Stoere Camper hebt ontvangen. 

4b) Bij annulering is de huurder, afhankelijk van de resterende tijd tot de verhuurperiode, verschuldigd:

• 25% van de huursom (tot 8 weken voor aanvang van de huurperiode)

• 50% van de huursom (tot 4 weken voor aanvang van de huurperiode)

• 75% van de huursom (tot 2 weken voor aanvang van de huurperiode)

• 90% van de huursom (tussen 2 weken en aanvang van de huurperiode)

• 100% van de huursom (vanaf de aanvangsdatum van de huurperiode)

4c) Eerder terugbrengen van de gehuurde kampeerauto geeft geen recht op restitutie van de gehele- of gedeeltelijke huursom.


5. Schade / Eigen Risico

5a) Het eigen risico van de huurder bedraagt € 750,- per voertuig per huurperiode. Het eigen risico is niet van toepassing bij motorschade ontstaan door nalatigheid betreffende het motorisch onderhoud (zie artikel 2d en 2e), brandschade en/of ontbreken van inventaris en/of schade aan de inventaris, in dat geval wordt de volledige schade op huurder verhaald. 

5b) De huurder is gedurende de gehele huurperiode verantwoordelijk voor de kampeerauto, ook als deze in een geval van een defect, niet meer gebruikt kan worden. Pas als repatriëring of reparatie door Stoere Camper geregeld is kan de huurder, in overleg met Stoere Camper, hiervan ontslagen worden.

5c) Bij schade aan de kampeerauto moet altijd het ‘Europees schadeformulier’ ingevuld worden. Ook als het alleen schade aan derden betreft. Het ingevulde schadeformulier moet aan Stoere Camper overhandigd worden anders wordt de volledige schade verhaald op de huurder. 

5d) Stoere Camper kan niet aansprakelijk worden gehouden voor persoonlijke en/of materiële schade ontstaan door het gebruik van de kampeerauto, de inventaris, mechanische storing en/of schade door aanrijding.

5e) Kosten ten gevolge van braak, verlies en/of diefstal worden ten alle tijde verhaald op de huurder. 


6. Verzekeringen

6a) T/m 31/ 12/2017 heeft Stoere Camper ANWB Wegenwacht® Europa Service afgesloten. Bij pech kan contact opgenomen worden met de ANWB alarmcentrale voor pechhulp.
M.i.v. 1/1/2018 stopt de ANWB met haar pechhulp en Alarmcentrale voor huurcampers.

!Dit betekent dat m.i.v. 1/2018 in geval van pech de huurder zelf verantwoordelijk is voor het regelen van pechhulp!

Er is een alternatieve dienst  op de markt genaamd ‘Road Guard’. Deze dienst biedt via een app pechhulp langs de weg, vervoer naar een garage,
etc. Road Guard werkt met vaste tarieven die door de huurder zelf voldaan moeten worden.

In Europa betaal je € 199 voor pechhulp.
In Nederland zijn de kosten per pechgeval:

Startprobleem  - € 70 Lekke band  - € 100 Autotransport, tot 25 km  - € 125, daarna € 4 per km extra. Verkeerd getankt, vanaf   - € 125. We brengen je naar een gespecialiseerd bedrijf dat de brandstof kan aftappen. Je betaalt de kosten voor transport (Tot 25 km. kost € 125, daarna € 4 per km extra).

Andere pech - € 100

Verzekeren

De kosten voor Road Guard pechhulp in Nederland en Europa zijn uitsluitend te verzekeren met een aanvullende reisverzekering. Stoere Camper is niet aansprakelijk voor kosten van pechhulp, in Nederland of Europa. Het is aan te raden voor vertrek de Road Guard app te installeren op je telefoon.

6b) Pechhulp in Nederland is niet langer verzekerd noch kan er via de dekking van Stoere Camper gebruik gemaakt worden van een alarmcentrale
of wegenwachthulp.

6c) Kosten voor repatriëring van onze campers vanuit het buitenland naar Nederland zijn gedekt via onze verzekering.

6d) Eventuele kosten gemaakt door de huurder in geval van pech, zoals hotel-, taxi- of telefoonkosten zijn voor rekening van de huurder. Ook vervangend vervoer valt m.i.v. 1/1/2018 onder de verantwoordelijkheid van de huurder. Deze kosten zijn nooit te verhalen op Stoere Camper. Om deze kosten te dekken adviseert Stoere Camper de huurder een aanvullende reisverzekering af te sluiten.

Passende verzekeringen kunnen worden afgesloten via:
Assurantiekantoor Pruim
Smederij 3
2211 SM  Noordwijkerhout
0252-341349

www.assurantiekantoorpruim.nl - christine@assurantiekantoorpruim.ordn.nl

6e) De kampeerauto mag gebruikt worden in alle landen die op de groene kaart staan, met uitzondering van landen waarvoor een negatief reisadvies is gegeven.


7. Oplevering en schoonmaak

7a) Stoere Camper hanteert een standaard schoonmaaktarief van 50,- euro per huurperiode. De huurder dient de camper (veeg)schoon in te leveren in dezelfde staat als waarin de camper is ontvangen. Als dat niet gebeurt worden extra schoonmaakkosten (€ 50,-) in rekening gebracht. 

7b) Bij inlevering van de kampeerauto wordt opnieuw gezamenlijk het formulier ‘Technische Staat Voertuig/ Inventaris’ doorgelopen om de staat van de kampeerauto te controleren. Eventuele schade gemaakt door huurder tijdens de huurperiode wordt aangetekend en door beide partijen ondertekend.


8. Toepasselijk recht en geschillen

8a) Op de algemene voorwaarden van Stoere Camper en de door Stoere Camper gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

8b) Geschillen voortvloeiende uit of verband houdend met de tussen de betrokken partijen gesloten overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse rechter.


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle kampeerauto’s die door Stoere Camper VOF verhuurd worden. 

De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de website van Stoere Camper VOF www.stoerecamper.nl en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer: 51740516